โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในอัตรา 2,000 บาท ต่อคน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากรุณาใส่เลขประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์Copyrigth @ 2021 Power by RC-TECH // ผู้ดูแลระบบ
งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล